x

Student Corner | Waarom we geneigd zijn psychiatrische patiënten te stigmatiseren


Hoe gaan we als verpleegkundigen om met psychiatrische patiënten? Student Hendriene Maljaars onderzocht op haar stageafdeling of er sprake is van stigmatisering en zo ja, hoe dat komt.

Lees het originele artikel