x

Te weinig vrouwen in bestuursfuncties msb


Meer dan de helft van de besturen van medisch specialistische bedrijven (msb’s) binnen de streek- en topklinische ziekenhuizen voldoet niet aan het vrouwenquotum van 30 procent. Van de 26 topklinische ziekenhuizen halen twaalf msb’s het quotum, bij de 28 streekziekenhuizen slechts negen msb’s.  

Lees het originele artikel