x

Titel: De Rol van Biosimilars in Kostenbesparing en Toekomstige Zorginnovatie


De inzet van biosimilars heeft de laatste jaren aanzienlijke kostenbesparingen opgeleverd in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit artikel belicht niet alleen de besparingen die zijn gerealiseerd, maar werpt ook een blik op de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van biosimilars.

Kostenbesparingen door Biosimilars

Volgens het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hebben biosimilars tussen 2015 en 2022 geleid tot een indrukwekkende kostenbesparing van 82%. De uitgaven aan vijf verschillende biologische geneesmiddelen zijn in deze periode gedaald van 662 miljoen euro naar 169 miljoen euro, terwijl het aantal behandelde patiënten is toegenomen. Deze besparingen zijn mogelijk gemaakt door de lagere prijzen van biosimilars, waardoor meer patiënten toegang hebben gekregen tot effectieve behandelingen.

Belangrijke Uitkomsten van het Rapport

Het rapport ‘Biosimilar Beloften Waargemaakt’, gepubliceerd in maart 2024, benadrukt enkele cruciale bevindingen:

Na de introductie van biosimilars dalen de uitgaven per patiënt per jaar aanzienlijk, vaak met 70 tot 87%.

Ziekenhuizen vertonen variatie in het overstappen op biosimilars, maar er blijft ruimte voor individueel maatwerk.

Het gebruik van biosimilars is aanzienlijk toegenomen tussen 2019 en 2022, vooral in universitaire medische centra.

Bijdrage aan Zorginnovatie

Door de doelmatigere inzet van het geneesmiddelenbudget ontstaat er financiële ruimte voor nieuwe en innovatieve geneesmiddelen. Biosimilars dragen indirect bij aan de innovatie in de zorg, waardoor de duurzame betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg worden bevorderd.

Toekomstige Uitdagingen

Hoewel biosimilars aanzienlijke voordelen bieden, blijft de toekomst onzeker. Slechts een minderheid van biologische geneesmiddelen zal naar verwachting biosimilars krijgen na het verlopen van hun marktexclusiviteit. De kosten en onzekere marktomstandigheden kunnen fabrikanten ontmoedigen om nieuwe biosimilars te ontwikkelen. Bovendien kunnen agressieve prijsonderhandelingen en evergreening-strategieën de komst van toekomstige biosimilars belemmeren.

Conclusie

Hoewel biosimilars op dit moment van cruciaal belang zijn voor kostenbeheersing in de zorg, zijn er nog uitdagingen op de weg naar bredere acceptatie en gebruik. Het is essentieel om betrouwbare en onafhankelijke informatie te verstrekken aan zorgprofessionals en patiënten om een zorgvuldige introductie van biosimilars te waarborgen.

Over het IVM: Het speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik in Nederland. Het IVM voorziet zorgprofessionals van praktische richtlijnen en ondersteunt verschillende initiatieven gericht op medicatieveiligheid en -efficiëntie.

Over Biosimilars

Biosimilars vormen een belangrijk instrument voor het verlagen van de kosten van geneesmiddelen en het bevorderen van concurrentie op de markt. Deze merkloze geneesmiddelen spelen een essentiële rol bij het vergroten van de toegankelijkheid van hoogwaardige zorg voor patiënten in Nederland.

Bron: Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Het bericht Titel: De Rol van Biosimilars in Kostenbesparing en Toekomstige Zorginnovatie verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel