x

Trage en weifelende IGZ liet privékliniek Quress haar gang gaan


Het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) staat al weer enkele jaren aan flinke kritiek bloot. Het slappe en trage IGZ-optreden is helder te illustreren aan de hand van een rapport over de …
Lees het originele artikel