x

Uitstel beantwoording Kamervragen over verdeling huisartsen in opleiding


Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van de Kamerleden De Vries, Tielen en De Lange (allen VVD) niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht ‘Húsdokter yn oplieding wol graach nei Fryslân, mar mei net’ (‘Huisarts in opleiding wil graag naar Fryslân, maar mag niet’).
 
Lees het originele artikel