x

Uitstelbrief op kabinetsappreciatie (BNC-fiche)


Minister Kuipers (VWS) meldt dat de kabinetsappreciatie over de Europese Commissie wetsvoorstellen ter herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving later komt dan gebruikelijk.
 
Lees het originele artikel