x

Umc’s publiceren verkiezingsmanifest: ‘Nederland gezond vooruit’


De politiek moet gezondheid en preventie nu écht prioriteit geven. Dit schrijven de umc’s vandaag in hun verkiezingsmanifest. NFU-voorzitter Bertine Lahuis: ‘We moeten nú het tij keren om de zorg en financieel en duurzaam houdbaar te maken voor de toekomst. Daarvoor zijn veranderingen nodig. We kunnen ons geen pauze, stilstand of terughoudendheid veroorloven.’ In het manifest roepen de umc’s de politiek ook op om te blijven investeren in wetenschap en de arbeidsmarkt te revitaliseren.

Preventie: ‘gezondheidsdoelen in de wet’            

‘Nederland behoort tot de welvarendste landen in de wereld, maar toch leven mensen met een lage sociaal economische status 15 jaar minder in goede gezondheid dan mensen met een hogere sociaal economische status. Dat kunnen we niet accepteren met elkaar. De politiek is aan zet om écht prioriteit te geven aan preventie. Pak armoede en milieuverontreiniging aan, betrek gezondheid bij alle beleidsbeslissingen en leg gezondheidsdoelen vast in de wet. Niet alleen om de gezondheid te verbeteren, maar ook om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, stelt Lahuis.

Arbeidsmarkt: ‘maak werken in de zorg aantrekkelijker’

‘De huidige krapte op de arbeidsmarkt betekent werk aan de winkel. Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen zijn in de umc’s vele talenten en competenties nodig, opgeleid aan het MBO, HBO en WO. Daarbij kan de politiek helpen door bijvoorbeeld meer uren werken lonend te maken en de administratieve lasten te verminderen. Bovendien moet het aantal opleidingsplekken voor alle gezondheidsprofessionals uitgebreid worden’, stelt Lahuis. Ook vragen de umc’s de uitwisseling van personeel BTW-vrij te maken en ruimte te bieden aan regionaal werkgeverschap zonder dat mededingingsregels dit verhinderen. Lahuis: ‘Hierdoor wordt het makkelijker om zorgpersoneel flexibel in te zetten, daar waar de vraag het grootst is.’

Wetenschap: ‘3% bbp voor onderzoek en innovatie’

Om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren moeten we blijven investeren in wetenschap en innovatie, stelt Lahuis: ‘Mede dankzij innovaties en kennis uit umc’s kunnen we steeds meer passende zorg bieden aan patiënten. ‘Niet alles wat kan, maar wat passend is wordt het adagium in de zorg, aldus Lahuis, dit is beter voor de patiënt en bespaart de samenleving veel kosten. Daarom is het belangrijk dat een volgend kabinet de tenminste 3% van het bruto binnenlands product (bbp) investeert in onderzoek en innovatie. Zodat umc’s kunnen doorgaan met baanbrekend onderzoek.’

Lahuis: ‘Het motto van de umc’s is van en voor de regio. Daarom intensiveren wij de samenwerking in de regio met bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en zorgpartners. Zo komen we tot innovatie, creëren we nieuwe banen en kunnen we brede welvaart in elke regio realiseren. Van de politiek vragen wij om de regionale samenwerkingen te stimuleren.’

Bron: NFU
Het bericht Umc’s publiceren verkiezingsmanifest: ‘Nederland gezond vooruit’ verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel