x

Van protocollen naar leefplezier onder verpleegtehuisbewoners


Tijdens een conferentie, georganiseerd door kennisinstituut Leyden Academy, zijn de eerste bevindingen van het pilotproject Leefplezier gepresenteerd.
Lees het originele artikel