x

VanThuisUit: ‘De voordelen van het bejaardenhuis, zonder extra personele inzet’


Met VanThuisUit en de leergang Active ageing traint tanteLouise mensen met dementie in zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De werkwijze leidt niet alleen tot minder zorgvraag en medicatiegebruik en meer activering, maar ook tot meer werkplezier. “Hoe groot is het arbeidsmarktprobleem werkelijk als je het anders organiseert?”, bevragen bestuurder Jan-Kees van Wijnen en manager Marcha Kwisthout.

Lees het originele artikel