x

Vergelijkbaar bloedingsrisico met ticagrelor en clopidogrel bij STEMI


De TREAT-studie toonde dat vertraagde toediening van ticagrelor na fibrinolyse voor ST-elevatie hartinfarct (STEMI) niet-inferieur is aan clopidogrel wat betreft het optreden van ernstige bloedingen. Gelijktijdig met de presentatie verschenen de uitkomsten in JAMA Cardiology.
Lees het originele artikel