x

VGN: hierom draaide de gehandicaptensector in 2018 een minder gunstig financieel jaar


Voor de gehandicaptenzorg was 2018 financieel gezien een minder goed jaar. Het netto resultaat in de gezondheidssector liep terug van 205 miljoen euro in 2017, naar 136 miljoen euro in 2018. De totale omzet steeg dan wel naar 9,3 miljard euro, de bedrijfslasten stegen nog harder, tot 9 miljard euro. Dat laat de analyse van Intrakoop zien.
Lees het originele artikel