x

VR-interventie is effectief tegen post-ic-syndroom


Een interventie met virtual reality kan de psychische klachten na opname op de intensive care verminderen. Een vervolgstudie in tien ziekenhuizen, geïnitieerd vanuit het Erasmus MC, moet het definitieve effect aantonen. Zowel de patiënten als hun familie en naasten zijn wel al positief over het programma HORIZON-IC.

Lees het originele artikel