x

VWS: ontregelen van zorg gaat te langzaam


De bewindslieden van het ministerie van VWS vinden dat de bureaucratie in de zorg sneller moet afnemen. Zorgverleners merken nog te weinig van het programma ‘(ont)Regel de zorg’. In de langdurige zorg neemt de regeldruk zelfs toe. ‘Waar nodig spreken we partijen aan op hun verantwoordelijkheid voor een oplossing van dit hardnekkige vraagstuk’, aldus de ministers De Jonge en Bruins.
Lees het originele artikel