x

VWS wist dat Jansen Steur in Duitsland werkte


Het ministerie van VWS was ervan op de hoogte dat de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur in Duitsland aan de slag ging. Volgens berichten uit maart 2011 liet hij zich via een uitzendbureau inhuren als medisch specialist in Duitsland. Volgens het ministerie is het aan een lidstaat van de EU zelf om te bepalen of, en zo ja, welk effect er wordt toegekend aan een bevoegdheidsbeperking die in de lidstaat van herkomst is opgelegd. Er bestaat hiertoe binnen de EU geen verplichting.
Lees het originele artikel