x

Waardegedreven flexibiliteit


“Zowel organisaties als medewerkers willen flexibel kunnen zijn. De traditioneel gegroeide benadering – een vaste, weinig flexibele kern met daaromheen een schil van externe krachten – heeft haar grenzen bereikt. In de praktijk is een beweging zichtbaar naar waardegedreven flexibiliteit. Hierin komt niet alleen de totale populatie (vast en flex) in beeld, maar ook de […]

Lees het originele artikel