x

Weinig animo voor opleiding bedrijfsarts


In Nederland bestaat er weinig animo onder afgestudeerde artsen voor de opleiding tot bedrijfsarts. Daardoor dreigt er over twee jaar een tekort te ontstaan, omdat dan een groot deel van de ongeveer 1950 bedrijfsartsen met …
Lees het originele artikel