x

Werken zorgpaden ook voor kleinere patiëntgroepen?


Dit onderwerp krijgt uitgebreid aandacht tijdens het Zorgpadencongres op 8 februari. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden (grote buikoperaties, neurotrauma’s en epilepsie chirurgie) gaan Patricia Bottenberg (NKI/AvL, Amsterdam), Henriëtte van Woudenberg (UMC Utrecht) en Eveline …
Lees het originele artikel