x

Wetenschap | Delier bij thuiswonende patiënten is sneller op te sporen


Een delier zou vaker én sneller opgespoord kunnen worden met een adequaat screeningsinstrument.

Lees het originele artikel