x

Wkkgz: negen aanbevelingen voor zorgaanbieders en geschilleninstanties


Zorgaanbieders bieden te weinig ruimte voor de dialoog en een leercultuur bij een klachtbehandeling. Ook krijgt de onderzoeksplicht te weinig aandacht. Dat blijkt uit het eindrapport geschilleninstanties Wkkgz dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd.

Lees het originele artikel