x

‘Zeggenschap is geen doel, maar een verbetermiddel’


Hoewel de zeggenschapsbeweging op gang komt, is er voor bestuurders, managers en professionals werk aan de winkel. Dat is de boodschap tijdens het congres Zeggenschap in zorg en sociaal domein. “Als bestuurders moeten we activistisch zijn en zeggenschap faciliteren en bespreekbaar maken”, aldus Karen Kruijthof, bestuurder bij Amsterdam UMC. 

Lees het originele artikel