x

‘Zorgarrangeur’ kan wijkverpleegkundige of casemanager dementie zijn


Minister Helder stelt 9 miljoen ter beschikking voor de functie van zorgarrangeur. Deze heeft als taak cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Er was commotie over, want hoezo een aparte functionaris voor iets wat wijkverpleegkundigen al doen? De soep wordt niet zo heet gegeten, blijkt nu.

Lees het originele artikel