x

Zorgcontractering 2022, stand van zaken VieCuri


Door de coronapandemie staat de ziekenhuiszorg wereldwijd al twee jaar onder druk. Dat is bij VieCuri in extreme mate het geval. Naar verwachting heeft de coronapandemie ook in 2022 weer vergaande (financiële) gevolgen voor het ziekenhuis. Desondanks heeft VieCuri met de meeste zorgverzekeraars goede uitgangspunten bereikt voor de zorg in 2022. Dat geldt helaas niet […]

Het bericht…

….
Lees het originele artikel