x

‘Zorgverzekeraar maakt pgb-indicatie door wijkverpleegkundige steeds moeilijker’


Wijkverpleegkundigen krijgen bijna geen pgb-indicaties meer goed gekeurd. Zorgverzekeraars stellen extra eisen aan de aanvragen en houden er een andere definitie van geneeskundige zorg op na dan beroepsvereniging V&VN. Het is onderdeel van een langer spelende discussie over indicaties door wijkverpleegkundigen voor een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zwv-pgb). Branchevereniging SPOT trekt aan de bel.

Lees het originele artikel