Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg

Medicalfacts

 • NieuwMedaille-uitreiking voor hulpverleners bij ramp Bovenwindse Eilanden na orkanen Irma en Maria
  De Minister van Defensie Ank Bijleveld en de gouverneur van Sint Maarten Eugene Holiday reiken op donderdag 21 juni aanstaande de Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen uit aan honderden militaire en civiele hulpverleners. Zij…
  - 7 hours ago 20 Jun 18, 11:49pm -
 • NieuwRonald Giphart vaart blind door de Utrechtse grachten
  Meer dan 100 acties voor Blind voor 1 dag Op donderdag 21 juni geven Oogfonds-ambassadeur Ronald Giphart en directeur Edith Mulder het startschot van Blind voor 1 dag. Zij trappen deze actie af door blind een kanotocht te maken door de Utrechtse grac…
  - 7 hours ago 20 Jun 18, 11:42pm -
 • Nieuw‘Geen verdere kaalslag in specialistische jeugdzorg!’
  GGzE kijkt terug op een bewogen jaar waarin hard is gewerkt om de kwaliteit van zorg op peil te houden. De organisatie heeft na een moeilijke periode meetbare verbeteringen binnen het organisatieonderdeel De Woenselse Poort gerealiseerd. Grote punten…
  - 7 hours ago 20 Jun 18, 11:34pm -
 • NieuwZomervisite: zinvol en leuk vakantiewerk in de ouderenzorg
  Veel jongeren hebben een negatief beeld van ouderen en van het werken in de ouderenzorg. Leyden Academy on Vitality and Ageing en Jo Visser fonds willen daar verandering in brengen door (aankomende) studenten Zorg & Welzijn op een laagdrempelige mani…
  - 9 hours ago 20 Jun 18, 10:25pm -
 • NieuwLaser beste optie voor behandeling complicaties fillers
  Onderzoek Erasmus MC: laser voorkeur boven operatie Complicaties als gevolg van zogenaamde cosmetische ‘fillers’, kunnen het best worden behandeld met intralaesional laser treatment (ILT). Onderzoekers van de afdeling Dermatologie van het Erasmus…
  - 9 hours ago 20 Jun 18, 10:16pm -
 • NieuwGegoochel met cijfers: de mondzorg kan het nooit goed doen
  Gisteren verschenen 2 alarmerende berichten in de dentale pers: “Meer meldingen over mondzorg bij NZa” (artikel Dental Tribune) en “Rapport zorgfraude NZa: opnieuw meeste meldingen in mondzorg” (Medisch Ondernemen). En heel toezichthoudend Ne…
  - 9 hours ago 20 Jun 18, 10:00pm -
 • Passend Beweegaanbod voor mensen met hersenletsel bij Fitnesscentra in Amsterdam
  Na een intensief scholings- en adviestraject ontvangen vijf fitness- /beweegcentra uit Amsterdam en omgeving hun certificaat ‘Bewegingsdeskundige niet-aangeboren hersenletsel’ als bewijs dat mensen met hersenletsel hier veilig en effectief kunnen…
  - 1 day ago 20 Jun 18, 12:00am -
 • Te weinig cholesterol is ook niet goed
  Nijmeegse onderzoekers ontdekken nieuwe stofwisselingsziekte Een te hoog cholesterol is ongezond, want het vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Maar een te laag cholesterolgehalte is óók schadelijk. Onderzoekers van het Radboudumc en hun Austr…
  - 1 day ago 19 Jun 18, 11:52pm -
 • Kleine kwalen bederven vakantiepret
  Consumenten bereiden zich onvoldoende voor en ervaren veel verschillende gezondheidsklachten op vakantie. Door gezondheidsklachten is een kwart van de vakantiegangers  een aantal dagen ziek of moeten zij zelfs de vakantie  onderbreken. Opmerkeli…
  - 1 day ago 19 Jun 18, 11:15pm -
 • Ziekenhuizen in de regio gaan nauw samenwerken bij hartzorg
  Ziekenhuizen in Drenthe en Groningen gaan de hartzorg voor patie?nten anders inrichten. Dat is nodig om de stijging van het aantal patie?nten dat hartzorg nodig heeft op te vangen, optimale zorg voor iedere patie?nt in de regio te garanderen en de ko…
  - 1 day ago 19 Jun 18, 11:03pm -
Zorgnieu.ws

Zorgvisie

 • NieuwDICA waarschuwt tegen populistische kaalslag
  De roep om kwaliteitsregistraties te versimpelen ontneemt patiënten belangrijke informatie om samen met specialisten te beslissen over behandeling. DICA-directeur Eric Hans Eddes waarschuwt voor populistische kaalslag in het streven naar verminderin…
  - 3 hours ago 21 Jun 18, 4:00am -
 • NieuwDe Jonge: ‘Genoeg budget gemeenten voor jeugdzorg en Wmo’
  Een substantieel deel van de gemeenten verzet zich tegen de financiële deal die brancheorganisatie VNG met het rijk heeft gesloten. Zij vinden dat ze niet genoeg geld krijgen voor de jeugdzorg en Wmo. Serieuze signalen, aldus minister Hugo de Jonge.…
  - 17 hours ago 20 Jun 18, 2:06pm -
 • NieuwRIVM: Zorgkosten stijgen naar 174 miljard in 2040
  De uitgaven aan de gezondheidszorg zullen in 2040 zijn gestegen naar 174 miljard euro, een verdubbeling van de zorgkosten ten opzichte van 2015. Dat stelt het RIVM in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 die gisteren is aangeboden aan staatsse…
  - 18 hours ago 20 Jun 18, 1:11pm -
 • NieuwWerkdruk forensische zorg bereikt kritische grens
  De kwaliteit van zorg en de veiligheid van medewerkers en patiënten in de forensische zorg staan zwaar onder druk. ‘De grens is overschreden.’ Dat blijkt uit het kritische rapport Forensische zorgen. Minister Dekker meldt extra budget beschikbaa…
  - 19 hours ago 20 Jun 18, 11:54am -
 • Nieuw‘Toenemende druk forensische zorg ernstig’
  De kwaliteit van zorg en de veiligheid van medewerkers en patiënten in de forensische zorg staan zwaar onder druk. ‘De grens is overschreden.’ Dat blijkt uit het kritische rapport Forensische zorgen. Minister Dekker meldt extra budget beschikbaa…
  - 19 hours ago 20 Jun 18, 11:54am -
 • Nieuw600 nieuwe woningen Almere voor ouderen met zorgvraag
  De komende jaren kent Almere een sterke groei van thuiswonende ouderen met een intensieve of lichte zorgvraag. Zorggroep Almere, FAME Planontwikkeling en Syntrus Achmea slaan daarom de handen ineen en hebben een ontwikkelovereenkomst gesloten voor de…
  - 22 hours ago 20 Jun 18, 9:12am -
 • NieuwOebele Tolsma interim-directeur bij RVS
  Oebele Tolsma is deze week gestart als interim-directeur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij vervangt waarnemend directeur Marieke ten Have die op 15 juli met zwangerschapsverlof gaat. Lees het originele artikel
  - 22 hours ago 20 Jun 18, 8:36am -
 • ‘Financiële risico cao vvt ligt bij gemeenten’
  Gemeenten verzetten zich tegen de financiële deal die hun brancheorganisatie VNG met de rijksoverheid heeft gesloten. Die legt de risico’s voor de zorguitgaven te veel bij gemeenten, vindt wethouder zorg Corine Dijkstra van Gouda. Gouda leidt het…
  - 1 day ago 20 Jun 18, 4:00am -
 • ‘Patiënten raken beter geïnformeerd over hun ziekte’
  “Wat wij zien”, vertelt ziekenhuisapotheker en onderzoeker aan het VUmc Joanna Klopotowska, “is dat het veel patiënten niet goed lukt om hun medicatie juist en volledig te benoemen tijdens een spreekuur op de polikliniek of bij opname in het z…
  - 2 days ago 19 Jun 18, 1:57pm -
 • E-health vacatures zijn moeilijk in te vullen
  Het aantal vacatures in de e-health neemt toe. Het afgelopen jaar steeg het aantal met 70 procent. De vacatures blijven 13 procent langer onvervuld dan gemiddeld. Dat blijkt uit onderzoek van banenplatform Joblift. Lees het originele artikel
  - 2 days ago 19 Jun 18, 1:04pm -

Ministerie van VWS

Skipr

 • NieuwHonderden sterfgevallen in Engels horrorziekenhuis
  Minstens 450 patiënten van een ziekenhuis in het Engelse Gosport zijn tussen 1989 en 2000 overleden door het structureel en onrechtmatig toedienen van zware pijnstillers. De zaak kwam aan het rollen nadat tussen 2009 en 2013 zes andere patiënten on…
  - 10 hours ago 20 Jun 18, 8:47pm -
 • NieuwStap richting zorgreus VS zonder winstdoel
  Technologie- en webwinkelbedrijf Amazon, investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway en bank JPMorgan Chase hebben een belangrijke stap gezet in de richting van hun streven om een groot zorgbedrijf zonder winstoogmerk op te zetten. De Wall Street-gig…
  - 16 hours ago 20 Jun 18, 3:18pm -
 • Nieuw‘Ebola in Congo is grotendeels onder controle’
  De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is grotendeels onder controle, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO. Sinds 9 juni, toen de laatste geregistreerde zieke door het virus overleed, zijn geen nieuwe gevallen ontdek…
  - 17 hours ago 20 Jun 18, 1:45pm -
 • NieuwZorgaanbieders komen er goed vanaf in social media
  De toon op social media lijkt steeds vaker te worden gezet door pesterijen, tirades en scheldpartijen. Dit voedt bij menig zorgaanbieder de angst voor reputatieschade. Toch komt de zorg er overwegend goed vanaf. Tegenover ieder negatief bericht, staa…
  - 17 hours ago 20 Jun 18, 1:38pm -
 • Nieuw‘Inspectie moet calamiteitentoezicht vernieuwen’
  De wijze waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) toezicht houdt op calamiteiten heeft bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Tegelijkertijd is een risico van de huidige werkwijze dat de calami…
  - 18 hours ago 20 Jun 18, 12:48pm -
 • NieuwMensen met beperking verdwalen in doolhof van regels
  Mensen met een beperking en chronisch zieken kunnen moeilijk de juiste zorg en ondersteuning vinden. Dat blijkt uit het Trend- en Signaleringsrapport 2018 van MEE. De organisatie van cliëntondersteuner verzamelde het afgelopen jaar signalen over een…
  - 18 hours ago 20 Jun 18, 12:33pm -
 • NieuwDarmbacterie VRE in Maasstad Ziekenhuis
  In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is bij 25 (ex-)patiënten de besmettelijke darmbacterie VRE aangetroffen. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. Lees het originele artikel
  - 21 hours ago 20 Jun 18, 9:51am -
 • NieuwBussemaker voorzitter coöperatiebestuur PGGM
  Oud-minister Jet Bussemaker (57) is benoemd tot voorzitter van PGGM Coöperatie UA. Bussemaker neemt op 21 juli 2018 het stokje over van Frank de Grave. Hij verlaat het coöperatiebestuur na de maximale zittingstermijn van acht jaar. Lees het origine…
  - 22 hours ago 20 Jun 18, 9:24am -
 • NieuwFAME en Syntrus Achmea bouwen 600 zorgwoningen in Almere
  Zorggroep Almere een ontwikkelovereenkomst gesloten met FAME Planontwikkeling en Syntrus Achmea Real Estate & Finance om 600 nieuwe woningen te realiseren. Het gaat hierbij om woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals mensen met dement…
  - 22 hours ago 20 Jun 18, 9:08am -
 • NieuwNieuw instrument voor behandeling Parkinson
  Ook minder ervaren hersenchirurgen kunnen binnenkort dankzij een nieuw instrument Parkinsonpatiënten behandelen tegen onder meer trillen. Dat scheelt in de wachtlijsten, is de verwachting. Marc Janssens ontwikkelde het instrument aan de TU in Eindho…
  - 22 hours ago 20 Jun 18, 9:06am -

Nu.nl

Video's van het Maxima Medisch Centrum

Werken bij de afdeling AOA - Máxima Medisch Centrum
Als AOA-verpleegkundige (in opleiding) sta je patiënten bij tijdens spoedopnames en weet je de behoefte van patiënten op een juiste manier te vertalen naar passende zorg. De patiënten die op onze afdeling verblijven zijn vaak instabiel; met je kli…
- 3 days ago 18 Jun 18, 9:24am -
Verwijderen gips

- 6 days ago 15 Jun 18, 8:50am -
Aanbrengen gips

- 6 days ago 15 Jun 18, 8:44am -
Aanbrengen Pavlik bandage
Een pavlik-bandage wordt vaak toegepast bij kinderen met heupdysplasie. Het is een soort ‘tuigje’ dat ervoor zorgt dat kinderen hun heupen buigen.
- 29 days ago 23 May 18, 9:35am -
Aanbrengen Mitchell-brace schoentjes
In Máxima Medisch Centrum wordt bij de behandeling van klompvoeten de methode van Ponseti gehanteerd. De behandeling vindt direct na de geboorte plaats en bestaat onder andere uit het aanbrengen van zogeheten Mitchell-brace schoentjes. Dit is een be…
- 29 days ago 23 May 18, 9:24am -
FLOW promo SmartCare

- 36 days ago 16 May 18, 3:21pm -

MedNet

 • Vitamine-D-deficiëntie geassocieerd met slechtere respons op etanercept
  Nederlands onderzoek legt een verband tussen vitamine D en de effectiviteit van etanercept. RA-patiënten in de tREACH-studie met een dalende spiegel vitamine-D-spiegel tijdens behandeling of een lage uitgangswaarde reageerden significant slechter op…
  - 5 days ago 16 Jun 18, 8:33am -
 • Langetermijndata ixekizumab bij PsA
  Twee extensiestudies van klinische trials met ixekizumab bij PsA laten ook op lange termijn positieve veiligheids- en effectiviteitsdata zien van deze IL-17A-blokker. Bij biological-naïeve patiënten werden driejaarsdata gepresenteerd, terwijl bij r…
  - 5 days ago 16 Jun 18, 8:29am -
 • Slaapproblemen voorspellen ontstaan van chronisch pijnsyndroom
  Pijn en slaap zijn innig met elkaar verweven. Een Zweedse cohortstudie toont nu aan dat slaapproblemen een voorspellende factor zijn voor het ontstaan van chronische pijnsyndromen op de lange en zeer lange termijn. Lees het originele artikel
  - 5 days ago 16 Jun 18, 8:24am -
 • Tegenvallende resultaten zoledronaat bij osteoartritis van de knie
  Na positieve signalen in een pilotstudie, vielen de resultaten van behandeling met zoledronaat bij patiënten osteoartritis van de knie tegen. Zoledronaat bood alleen een subgroep van patiënten met milde osteoartritis enig soelaas, maar in geen van…
  - 5 days ago 16 Jun 18, 8:18am -
 • Treat-to-target bij SpA: wat als het doel is bereikt?
  In de eerste studie die was gepowerd om het effect van stoppen of doorgaan met een TNF-blokker te onderzoeken bij patiënten met niet-radiografische axiale spondyloartritis (nr-SpA) bleken de stoppers significant vaker een opvlamming te krijgen. Opni…
  - 5 days ago 16 Jun 18, 8:15am -
 • Mesenchymale stromacellen als laatste strohalm bij JIA
  Een klein deel van de patiënten met jeugdreuma (JIA) reageert onvoldoende op de huidige behandelmethoden. In Utrecht wordt gewerkt aan een nieuwe behandeling voor deze kinderen. Een eerste studie toont geruststellende veiligheidsdata en een hoopgeve…
  - 6 days ago 15 Jun 18, 7:40am -
 • NSAID’s verhogen kans op cardiovasculaire aandoening bij osteoartritis
  Al langer wordt het gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) bij osteoartritis geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten. Een Canadese cohortstudie, op basis van administratieve gezondheidsdata, toont die bemid…
  - 6 days ago 15 Jun 18, 7:38am -
 • Combinatie TNF-blokkers en NSAID’s beperkt radiografische progressie AS
  Een Amerikaanse cohortstudie toonde aan dat toevoegen van NSAID’s aan de behandeling met TNF-blokkers een gunstig effect heeft op de radiografische progressie bij patiënten met AS na vier jaar, vooral bij hogere doseringen. Celecoxib leek een opti…
  - 6 days ago 15 Jun 18, 7:35am -
 • Risico’s geen reden om zwangerschap te ontmoedigen bij RA
  Vrouwen met RA hebben bij een zwangerschap een hogere kans op vroeggeboorte en een kind met een laag geboortegewicht of een geringe lengte in verhouding tot de zwangerschapsduur. Dit is echter geen reden om zwangerschap bij deze vrouwen te ontmoedige…
  - 6 days ago 15 Jun 18, 7:31am -
 • Minder gewrichtsvervangingen bij RA; op zoek naar een verklaring
  Nadat uit Canadees onderzoek bleek dat het aantal gewrichtsvervangende operaties bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) tussen 1997 en 2010 met maar liefst de helft was afgenomen, rest de vraag wat de oorzaak is van deze dalende trend. Uit een…
  - 6 days ago 15 Jun 18, 7:28am -

FysioNieuws

 • Nieuw“Misplaatste angst bij werkgevers over lidmaatschap WVF”
  Al sinds 1981 is Ben de Berg, praktijkeigenaar Actief Fysiotherapie, werkzaam als fysiotherapeut. Als een echte ras Rotterdammer (geboren en getogen in Rotterdam) heeft Ben de Berg zijn eigen fysiopraktijk dan ook in Rotterdam opgericht. Inmiddels be…
  - 19 hours ago 20 Jun 18, 12:10pm -
 • Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering
  Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie…
  - 6 days ago 15 Jun 18, 11:56am -
 • Probleem in kleinste hersenvaten vaak overal merkbaar
  Beschadigingen in de kleinste bloedvaten van de hersenen kunnen effecten hebben die overal in het brein merkbaar zijn, stellen onderzoekers van het Radboudumc. Daarom moet de kleine bloedvatziekte (small vessel disease – SVD) in de hersenen niet la…
  - 9 days ago 12 Jun 18, 7:56am -
 • “Wij moeten streven naar een win-win situatie voor werkgevers en werknemers.”
  Fysiotherapeute en manueel therapeute Will Bonneveld heeft al meer dan 30 jaar een eigen praktijk, genaamd FysioHuis, met inmiddels 25 medewerkers (inclusief maten & ondersteuning). Tevens is zij in het verleden bestuurslid geweest van o.a. het NVMT,…
  - 10 days ago 11 Jun 18, 1:46pm -
 • “Nieuwe CAO mag geen dwangbuis zijn!”
  Als aanloop naar de algemene ledenvergadering van 29 juni aanstaande, willen wij meer inzicht geven in wat de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF) nu precies doet voor haar leden, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Wij hebben daarom een…
  - 20 days ago 1 Jun 18, 6:15am -
 • “Werkgevers in de fysiotherapie moeten de krachten bundelen”
  Op 29 juni mogen KNGF leden hun stem uitbrengen of zij wel of geen voorstander zijn van het automatisch koppelen van het WerkgeversVereniging Fysiotherapie (WVF) lidmaatschap aan het KNGF lidmaatschap. Reden voor ons om nu eens een aantal leden van d…
  - 29 days ago 23 May 18, 5:44am -
 • Preventie sportblessures bespaart zorg 100 miljoen
  De zorgkosten gaan omlaag door sportblessures te voorkomen en meer geld opzij te zetten voor onderzoek naar sportblessurepreventie. Dat zegt Evert Verhagen, hoogleraar Epidemiologie van sport, bewegen en gezondheid, vandaag in zijn oratie bij VUmc. K…
  - 45 days ago 7 May 18, 2:29pm -
 • Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden
  Uit recente cijfers van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim één op de drie Nederlanders (36,4%) lage gezondheidsvaardigheden heeft. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Mensen met onvoldoende of beperkte vaa…
  - 47 days ago 4 May 18, 8:09pm -
 • Vaker langdurige fysiotherapie bij patiënten met Parkinson
  Uit cijfers van Nivel Zorgregistraties blijkt dat mensen met de ziekte van Parkinson vaker via de medisch specialist of de huisarts worden verwezen dan de algemene populatie.  Daarnaast is  de behandelduur bij Parkinsonpatiënten  langer. In Neder…
  - 71 days ago 11 Apr 18, 7:57am -
 • Acht op de tien fysiotherapiepatiënten vindt digitale oefenprogramma’s van toegevoegde waarde
  Uit onderzoek van het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van Hogeschool Utrecht blijkt dat 81,3% van de patiënten Physitrack van toegevoegde waarde vindt binnen de fysiotherapeutische behandeling. Het digitale gedrag van consumenten en patiënten bi…
  - 74 days ago 8 Apr 18, 7:18am -

Mens en Gezondheid

 • De geneeskracht van gugul of Indiase mirre
  Gugul is al 2500 jaar een medicijn in India en wordt ook Indiase mirre genoemd. Tegenwoordig wordt het voornamelijk aangewend voor de bestrijding van…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 2:26pm -
 • Risicofactoren suikerziekte type II
  Er bestaan verschillende vormen van suikerziekte, ook wel diabetes genoemd. De meest voorkomende vorm is diabetes type II. Hierbij wordt er niet voldo…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 2:05pm -
 • De geneeskracht van de bittere oranje-appelboom
  De vruchten van deze boom vallen onder de citrusvruchten maar ze zijn zo bitter dat ze nauwelijks door iemand gegeten worden. Er wordt wel marmelade v…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 1:54pm -
 • Winteractiviteiten voor kinderen
  Brrr… het wordt weer koud buiten! Maar ook in de winter zijn er genoeg spelletjes en activiteiten te doen voor kinderen. Juist in de winter gebeuren…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 11:47am -
 • Wat te doen tegen emotionele eetbuien? Tips tegen vreetbuien
  Emotioneel eten is een vaak voorkomende kwaal in de stresserende moderne samenleving. Door de vrij hoge sociale druk die ons opgelegd wordt, komen we…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 10:52am -
 • Flesvoeding vs. Borstvoeding
  In het begin van het leven van een kleintje is de enige keuze die qua voeding hoeft te maken, die voor borst- of flesvoeding. Toch blijkt dit in de pr…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 9:06am -
 • Wat mag je wel en niet eten bij poliepen in je darmen?
  Poliepen of divertikels zijn meestal kleine uitstulpingen in de wand van je darmen en dan vooral in het laatste gedeelte van je dikke darm. Darmpoliep…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 8:47am -
 • Roken, meeroken én roken voor, tijdens en na de zwangerschap
  Vroeger stonden ruimtes vaak blauw, tegenwoordig mag er in openbare ruimtes niet meer gerookt worden. Fijn voor mensen die niet roken en vrouwen die e…   Lees het originele artikel
  - 10 Jan 13, 6:17am -
 • De geneeskracht van IJslands mos
  Heesheid kun je genezen met IJslands mosthee. IJslands mos is een geneeskruid zonder bijwerkingen. Het wordt in noordelijke streken gegeten door het t…   Lees het originele artikel
  - 9 Jan 13, 6:16pm -
 • De geneeskracht van stinkende gouwe
  Vroeger dacht men dat de messias de kop van een slang had verpletterd. Uit het bloed wat hierdoor ontstond groeide de stinkende gouwe. Het roodgele me…   Lees het originele artikel
  - 9 Jan 13, 6:15pm -