x

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg


Minister Kuipers (VWS) biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel houdende regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg).
 
Lees het originele artikel