x

Nadere memorie van antwoord Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg


Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Eerste Kamerleden van VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, SP en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.
 
Lees het originele artikel