x

Bossche spoedplein wil acute psychische, sociale en medische zorg op één locatie samenbrengen


Farent, Reinier van Arkel, Jeroen Bosch Ziekenhuis, gemeente ’s-Hertogenbosch, Huisartsenpost Noord Oost Brabant, Politie, Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Novadic-Kentron, Regionale ambulancedienst en Vivent als vertegenwoordiger van de VVT-sector onder één dak

Op de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (SEH) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen regelmatig mensen binnen die acuut medische zorg nodig hebben en daarnaast bijvoorbeeld dakloos zijn en/of mentale problemen hebben. De zorgprofessionals zoeken vaak lang naar een plek waar deze mensen na hun behandeling de juiste zorg krijgen. Dit gaat sinds kort een stuk sneller omdat er in het kader van een pilot welzijnsorganisaties op de SEH aanwezig zijn. Vanwege de goede ervaringen is besloten de samenwerking verder uit te breiden. Er wordt in gezamenlijkheid een spoedplein ontwikkeld waar de sociale, medische en psychische domeinen worden samengebracht. Een voor Nederland unieke samenwerking. Op 10 november hebben alle partijen de intentieverklaring hiervoor getekend.

Juiste zorg op juiste plek

“Onlangs werd op de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis een vrouw binnengebracht die op straat was gevonden door omstanders”, vertelt Boris de Weijer, maatschappelijk werker van het Crisis & Interventieteam (CIT). Hij is sinds januari 2023 regelmatig aanwezig op de Bossche SEH. “De vrouw bleek dakloos te zijn en kon dus na haar behandeling nergens heen. Ze kon ook niet op de SEH blijven, omdat de bedden nodig zijn voor nieuwe patiënten. Het CIT regelde snel een plek voor de vrouw, zodat ze niet opnieuw op straat terechtkwam en de arts zorgde ervoor dat zij daar goed werd opgevangen.” Angelique Habraken, SEH-verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: “Wij zitten er vaak mee in onze maag als we mensen krijgen die ook andere dan medische problemen hebben. Zij kunnen na een opname niet bij ons blijven en je wil ze niet aan hun lot overlaten. Wij zijn veel tijd kwijt om voor hen een passende opvangplek te regelen. Doordat het CIT vaak op de SEH aanwezig is, zijn er korte lijntjes met bijvoorbeeld Farent. Onze patiënten krijgen meteen de juiste zorg op de juiste plek en het scheelt ons veel tijd.”

Korte lijnen snel handelen en goede zorg

Marcel Roos is sociaal psychiatrisch verpleegkundige in het consultenteam van het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie van Reinier van Arkel. Het team is gevestigd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en wordt geraadpleegd bij vragen op het gebied van psychiatrie. Marcel: “We werken veel samen met de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We zien daar vaak mensen binnenkomen die te veel medicijnen hebben ingenomen of verward gedrag vertonen. Deze samenwerking biedt enorm veel voordelen. Er zijn korte lijnen, we weten elkaar snel te vinden en kunnen sneller handelen. We kunnen gezamenlijk een inschatting maken welke zorg iemand nodig heeft en waar die zorg geboden kan worden. Het bundelen van krachten van deze organisaties binnen het spoedplein komt m.i. zeker ten goede aan de zorg voor de patiënt en hun naasten.”

Samenwerking brengt rust voor patiënten

De intentie om een spoedplein in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op te zetten is een belangrijke en vernieuwende ontwikkeling. Als het spoedplein er definitief komt kunnen zorgverleners met verschillende kennis en achtergrond de patiënt samen beter beoordelen en sneller passende zorg geven bij de problematiek. En door alle acute zorg op één plek te organiseren, wordt voorkomen dat mensen van de verschillende locaties afhankelijk zijn voor beoordeling en behandeling. Dit brengt rust voor degene die acute zorg nodig heeft, maar het kost ook minder capaciteit van de hulpdiensten die al onder druk staan. De intensievere samenwerking tussen de verschillende partijen vergroot de kennis en begrip over elkaars expertise. 

Ontwikkelfase tot april 2024

Farent, Reinier van Arkel, Jeroen Bosch Ziekenhuis, gemeente ’s-Hertogenbosch, Huisartsenpost Noord Oost Brabant, Politie, Maatschappelijke Opvang Den Bosch, Novadic-Kentron, Regionale ambulancedienst en Vivent als vertegenwoordiger van de VVT-sector zijn betrokken bij de ontwikkeling van het spoedplein en ondertekenden op 10 november de intentieverklaring.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring door alle partijen wordt het startsein gegeven voor de verdere concrete uitwerking van het spoedplein in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bron: JBZ
Het bericht Bossche spoedplein wil acute psychische, sociale en medische zorg op één locatie samenbrengen verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel