x

SAZ Ziekenhuizen Nieuwe Koers voor Toegankelijke Zorg in de Regio


Het zorglandschap staat onder druk, en in Nederland hebben 28 SAZ ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), hun strategische koers voor de komende jaren gepresenteerd. Ze nemen verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, verwijzingen te verbinden waar nodig en duurzaam om te gaan met middelen en mensen.

Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, benadrukt dat “90% van de ziekenhuiszorg in Nederland brede basis medisch specialistische zorg is.” De SAZ ziekenhuizen streven naar samenwerking met regionale partners om preventie, gezondheid en welzijn te bevorderen en medisch specialistische zorg op maat te bieden. Ze richten zich op alle levensfasen, van geboorte tot de laatste levensfase, en benadrukken de kracht van relaties, menselijke maat en regionale betrokkenheid. De integrale aanpak van de regionale ziekenhuizen wordt gezien als de meest geschikte en betaalbare optie voor deze zorg, waarmee ze invulling geven aan het Integraal Zorgakkoord en het kader Passende Zorg.

De SAZ ziekenhuizen hebben eerder de beweging gemaakt die nu in het Integraal Zorgakkoord wordt beschreven: samenwerken met zorg- en welzijnspartners in de regio om de gezondheid van inwoners te verbeteren en zorg zo dicht mogelijk bij huis aan te bieden. Ze verwijzen hoog complexe zorg indien nodig en zorgen voor een warme ontvangst van de patiënt. Dit alles wordt gerealiseerd in samenwerking met algemene, STZ en academische ziekenhuizen om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Mariska Shekary-Moonen, lid van de Raad van Bestuur van Curamare en betrokken bij de herijking van de koers, benadrukt de kracht van de SAZ ziekenhuizen als vereniging van regionale ziekenhuizen die samenwerken met diverse partners. Ze delen kennis, faciliteren vernieuwing en werken nauw samen met verschillende belanghebbenden in de regio.

Het regionale ziekenhuis wordt gezien als een cruciale speler in het bredere netwerk van zorg en welzijn, gericht op preventie en gezonde leefstijl. Het draait niet alleen om het ziekenhuis zelf, maar om het creëren van een netwerk om deze doelen te bevorderen. Dit vereist samenwerking en een andere vorm van bekostiging.

Barbara Goezinne, Directeur Generaal Curatieve Zorg bij VWS, prijst de inzet van de SAZ ziekenhuizen en hun focus op toegankelijke zorg in de regio. Ze benadrukt de kracht van de regio en het behoud van brede basis medisch specialistische zorg dichtbij de inwoners.

De SAZ ziekenhuizen werken adaptief en vernieuwend aan beschikbare en toekomstbestendige zorg in hun eigen regio. Ze zijn actief in regionale domeinoverstijgende organisatienetwerken en ontwikkelen innovatieve producten en diensten voor patiëntenzorg. Ze bundelen kennis en ambitie om voorspelmodellen te maken met behulp van geschikte software en data, in samenwerking met zorgprofessionals.

Meer informatie over de strategische koers van de SAZ en hoe de ziekenhuizen deze in de praktijk brengen, is te vinden in dit document.

SAZ-Strategische-koers-2023-2030Downloaden
Het bericht SAZ Ziekenhuizen Nieuwe Koers voor Toegankelijke Zorg in de Regio verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel