x

Geen verschil in incidentie maligniteiten bij tocilizumab versus TNF-blokkers


Hoewel de ziekte RA een verhoogd risico op maligniteiten geeft, blijft het onduidelijk of ook de behandeling met biologicals bijdraagt aan dit risico. Een Amerikaanse database-studie met data van bijna 40.000 patiënten laat nu zien dat er geen verschil is in het risico op maligniteiten bij behandeling met tocilizumab of met TNF-blokkers.
Lees het originele artikel