x

Geschrapte Jansen Steur niet op de zwarte lijst van BIG register


De omstreden neuroloog Ernst Jansen (Steur) stond op de lijst BIG  bij de  artsen met een schrapping, een maatregel, berisping van het BIG-register.  Hoe kan in dat geval een buitenlandse kliniek  achterhalen of er iets …
Lees het originele artikel