x

Waarom verbazing over medisch handelen Jansen Steur?


Nederlandse en Duitse media verbaasd over medisch handelen omstreden neuroloog Jansen Steur.
Om als arts assistent te mogen werken beschikte Jansen Steur over een geldig artsdiploma. Dit diploma geeft de arts de bevoegdheid tot het ‘uitoefenen …
Lees het originele artikel