x

Hendrien Witte treedt toe tot RvT van VZVZ


De Algemene Vergadering van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft, op voordracht van Patiëntenfederatie Nederland, mevrouw H.H. (Hendrien) Witte benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Naast Patiëntenfederatie Nederland hebben ook de koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en Zorgverzekeraars Nederland een bindend voordrachtsrecht voor leden van…

….
Lees het originele artikel