x

Internationaal stamcelconsortium reNEW succesvol van start


In het eerste jaar van reNEW zijn ruim 60 onderzoeksprojecten gestart. Het internationale onderzoekscentrum reNEW is een samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Universiteit van Kopenhagen en het Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne.Het doel van dit internationale consortium is om op stamcel gebaseerde therapieën van het laboratorium naar de patiënt te brengen. 

Stamcellen bieden een unieke mogelijkheid om weefsel dat door ziekte of trauma is beschadigd te herstellen. De mogelijke toepassingen van deze cellen zijn veelbelovend voor de behandeling van diabetes, metabole ziekten en erfelijke aandoeningen. Veel onderzoek is nodig om deze stamceltherapieën daadwerkelijk naar de patiënten te krijgen. Om dit te versnellen heeft de Novo Nordisk Foundation in 2022 300 miljoen euro gedoneerd. De financiering is voor een periode van 10 jaar. Doel van reNEW is stamcelonderzoek vertalen naar nieuwe behandelingen voor patiënten. Afgelopen jaar werden daartoe 63 onderzoeksprojecten opgestart.

Internationale samenwerking

Het internationale onderzoekscentrum reNEW vierde in april 2023 het eenjarig bestaan tijdens de tweede Annual Scientific Meeting in Denemarken. 110 onderzoekers, experts en ondersteunende medewerkers keken terug op het afgelopen jaar en bespraken plannen voor de toekomst.

In het LUMC wordt reNEW gecoördineerd door hoogleraar Ton Rabelink: “reNEW is een fantastische kans om kritische massa te creëren. Stamcel onderzoek is erg duur, maar door deze internationale samenwerking krijgen we toegang tot de nieuwste technologieën en ontwikkelingen. Dit zorgt voor een unieke kans om een verschil te maken voor patiënten.”

Binnen reNEW werken de onderzoekspartners nauw samen met industriële en klinische partners om te zorgen dat de resultaten van stamcelonderzoek ook echt praktisch toepasbaar worden in behandelingen voor patiënten. Ook onderzoeken ze hoe stamceltechnologie kan worden ingezet voor het goed en efficiënt testen van bestaande medicijnen.

Contact met de samenleving

Stamceltechnologie en behandelingen op basis van stamcellen zijn onderdeel van een nieuwe vorm van geneeskunde genaamd regeneratieve geneeskunde, die nieuwe vragen oproept. ReNEW doet daarom ook onderzoek naar juridische, ethische en economische vraagstukken en investeert in contact met de samenleving. In het afgelopen jaar waren reNEW-onderzoekers betrokken bij 134 activiteiten met onder meer patiëntorganisaties en beleidsmakers.

Koploper in regeneratieve geneeskunde

Het LUMC heeft een jarenlange traditie op het gebied van orgaantransplantatie en de ontwikkeling van therapieën en ziektemodellen op basis van stamcellen. Het heeft een leidende rol op het gebied van regeneratieve geneeskunde in Nederland. Dit komt onder andere door de combinatie van de nodige vakkennis en de juiste infrastructuur. Zo is in 2022 de productiefaciliteit NecstGen gebouwd op het Leiden Bio Science Park. De faciliteit is eind vorig jaar goedgekeurd door de inspectie, waardoor ze nu celproducten kunnen produceren die in patiënten gebruikt mogen worden.

Verder is er ook binnen Leiden aandacht voor de bredere context waarin deze ontwikkelingen zich afspelen. Zo zijn er binnen het stimuleringsgebied van de universiteit onder andere samenwerkingen tussen het LUMC, Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR) en de faculteiten Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

Als laatste valt het LUMC ook binnen de bredere, nationale context van RegMedXB en de Nationale Wetenschapsagenda route Regeneratieve Geneeskunde.

De betrokkenheid bij al deze ontwikkelingen en de internationale infrastructuur maakt dat het LUMC in Nederland een belangrijke speler is in de discussies rondom de ontwikkeling en implementatie van dit nieuwe type behandelingen.

Lees meer op de website van reNEW. Hier is ook het jaarverslag van het eerste jaar te vinden. 

Bron: LUMC
Het bericht Internationaal stamcelconsortium reNEW succesvol van start verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel