x

Investering in ouderenzorg is investeren in een inclusieve en zorgzame samenleving


Reactie ActiZ op Prinsjesdag 2023

‘Het is een stap in de goede richting’, zo reageert ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties op de minder hoog uitvallende bezuinigingen op de ouderenzorg. Uit de Miljoenennota blijkt dat het demissionaire kabinet komend jaar 225 miljoen euro minder bezuinigt op verpleeghuiszorg. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Desondanks blijven er bezuinigingen en maatregelen met financiële impact en blijft onze vrees dat het de herinrichting van de ouderenzorg eerder vertraagd dan versneld.’  

Ouderenzorgorganisaties roepen daarom het demissionaire kabinet op om de zorg voor ouderen niet in de steek te laten. ‘En dat geldt ook voor de politieke partijen die starten met de verkiezingscampagne’, vult Anneke Westerlaken aan, ‘de vergrijzing van Nederland is volop bezig, de babyboomgeneratie wordt steeds ouder en dat merken we op de arbeidsmarkt en bij de zorg voor ouderen. Koning Willem-Alexander benoemde in de Troonrede niet voor niets de behoefte aan goede zorg dichtbij en woonvoorzieningen voor ouderen. Er is geen tijd te verliezen om onze maatschappij voor te bereiden op de nieuwe vormen van ouderenzorg en te investeren in een inclusieve en zorgzame samenleving.’  

Een realistische toekomst

‘Zorgorganisaties willen kwetsbare ouderen nu én in de toekomst zorg en ondersteuning kunnen bieden’, vervolgt Westerlaken. ‘Dat doen we samen met ouderen zelf, met hun familie en naasten. En met hulpmiddelen en technologie die onze zorgprofessionals en cliënten ondersteunt.’ Volgens ActiZ is daarvoor een belangrijk fundament gelegd met het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO).  ‘Minister Helder heeft verantwoordelijkheid getoond door de grenzen van de arbeidsmarkt in de zorg te erkennen, maar nu moet de volgende stap worden gezet: verder inzetten op de benodigde professionele en maatschappelijke verandering.’ En daar zijn volgens ActiZ politieke keuzes voor nodig, bijvoorbeeld door mantelzorg meer te waarderen en te stimuleren, het onderscheid tussen zorg of welzijn scherper af te bakenen en het werk in de ouderenzorg meer te belonen.

‘Er is geen tijd te verliezen om de maatschappij voor te bereiden op de nieuwe vorm van ouderenzorg’

Genoeg te doen

Er is meer dan genoeg te doen voor het huidige demissionaire kabinet en de periode na de verkiezingen. Westerlaken: ‘Er moet nog altijd veel meer worden gebouwd voor ouderen, zodat we kunnen wonen op een plek die ondersteunt bij goed oud worden. Er moet worden geïnvesteerd in een samenleving waar mensen meer naar elkaar omzien, de regeldruk in de zorg moet omlaag en de loonruimte voor verpleegkundigen en verzorgenden juist omhoog. ‘Nederland, politici, burgers én de zorg, we moeten samen aan de bak voor kwetsbare ouderen.’

De ouderenzorg en de vergrijzing

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking is één van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Iedere Nederlander, oud én jong, krijgt hiermee te maken. Nederland groeit in 2040 naar vijf miljoen 65-plussers en een verdubbeling van het aantal 90-jarigen. De vraag naar zorg neemt hierdoor toe en de hulpvraag wordt complexer.  Met 470.000 medewerkers is de VVT, de zorg voor ouderen en chronisch zieken, nu al de grootste sector in Nederland. In Nederland wonen ruim 120.000 mensen in een verpleeghuis, krijgen 68.000 ouderen intensieve verpleegzorg thuis en wachten 21.000 mensen op een plek in het verpleeghuis. Daarnaast krijgen jaarlijks zo’n 2 miljoen ouderen of chronisch zieken een andere vorm van zorg of ondersteuning thuis.

Bron: ActiZ
Het bericht Investering in ouderenzorg is investeren in een inclusieve en zorgzame samenleving verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel