x

Innovatie en Samenwerking in Onze Toekomst


Reactie Stichting MedEasy op Troonrede 2023

“Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig“. Dit waren de woorden van de koning in zijn Troonrede dit jaar. Als onafhankelijk cliëntondersteuners in Nederland, gevestigd in Oss, zijn wij, Jan de Leeuw & Janine Budding, sterk betrokken bij de zorg en het welzijn van de mensen in ons werkgebied. In dit opinieartikel delen wij ons perspectief op de Troonrede en de beleidsmaatregelen die zijn gepresenteerd, met een focus op de zorg- en welzijnssector.

De koning benoemde terecht de uitdagingen waar de zorgsector voor staat. De vergrijzing en de stijgende zorgvraag stellen ons voor enorme uitdagingen. Het is essentieel dat we blijven zoeken naar innovatieve oplossingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Hierbij moeten we niet alleen denken aan technologische innovaties, maar ook aan sociaal-maatschappelijke veranderingen.

Een van de kernpunten van het beleid is het stimuleren van preventie, leefstijl en Positieve Gezondheid  met een bredere kijk op gezondheid. Als cliëntondersteuners hebben we vaak gezien hoe proactief aan de slag gaan en waar mogelijk preventieve maatregelen het verschil kunnen maken in het leven van mensen. Het is positief om te zien dat hier aandacht aan wordt besteed.

Een ander belangrijk aspect is de samenwerking tussen verschillende domeinen, zoals het sociaal domein, huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Dit is cruciaal om de zorgvraag integraal aan te pakken en efficiënter te werken. Als cliëntondersteuner zijn we al langer voorstander van deze samenwerking en zijn we blij dat dit in het beleid wordt benadrukt.

Een van de uitdagingen waar we voor staan, is het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel. Het is goed om te zien dat hier aandacht voor is in het beleid, maar er is meer nodig dan alleen het aantrekken van nieuwe medewerkers. Het behoud van huidige zorgmedewerkers is minstens zo belangrijk en ook het goed borgen van het PGB. Dit kan worden bereikt door goed werkgeverschap, zeggenschap en eigen regie te bevorderen.

Daarnaast moeten we kijken naar nieuwe manieren van werken en de ontwikkeling van vaardigheden in de zorg. Dit omvat niet alleen traditionele medische vaardigheden, maar ook digitale vaardigheden, aangezien de digitalisering van de zorg steeds belangrijker wordt.

Een ander punt dat in de Troonrede werd benadrukt, is het verminderen van regeldruk in de zorg. Dit is een probleem waar zorgprofessionals al lange tijd mee te maken hebben, en het is goed om te zien dat hier aandacht voor is. Minder regeldruk kan leiden tot meer werkplezier en efficiënter werken.

Het is positief dat er wordt ingezet op zeggenschap van cliënten in het zorgstelsel. Als cliëntondersteuner is dit een van mijn belangrijkste principes: de cliënt staat centraal en moet inspraak hebben in zijn of haar zorgproces. En de eigen regie moet behouden blijven. 

Tot slot wil ik benadrukken dat de uitdagingen in de zorgsector niet alleen door de overheid kunnen worden opgelost. Samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder zorginstellingen, cliënten, zorgprofessionals, zorgkantoren en de overheid, is essentieel. Alleen door samen te werken kunnen we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit houden.

In conclusie, de Troonrede benadrukt terecht de uitdagingen waar de zorgsector voor staat en de noodzaak van innovatie en samenwerking. Als cliëntondersteuners zijn wij bereid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig zorgstelsel in Nederland. Laten we samenwerken aan een gezonde samenleving waarin goede zorg voor iedereen beschikbaar is, mét of zonder beperking.

Jan de Leeuw & Janine Budding
Het bericht Innovatie en Samenwerking in Onze Toekomst verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel