x

Kamerbrief ontwerpbesluit wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag


Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit over de wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel