x

Kwetsbaar oud laat politici koud


Verenso is geschokt dat er in de stukken van Prinsjesdag wederom zo weinig aandacht is voor de behandeling van kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het woord ‘ouderen’ wordt slechts twee keer genoemd in de Miljoenennota. “Zeker gezien de opgave waarbij ouderen steeds langer in hun eigen huis blijven wonen is het van groot belang oog te hebben voor het vormgeven van goede behandeling van kwetsbare ouderen in de wijk.”

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, maakt zich grote zorgen over de toekomst. “Nederlandse ouderen worden steeds ouder én wonen steeds langer thuis. Dat betekent dat de zorg thuis – in de wijk – gewoon goed geregeld moet worden. Ouderen hebben daarbij recht op goede behandeling van een specialist ouderengeneeskunde in hun thuissituatie. Deze kan ook optreden als regiebehandelaar voor de patiënt, waardoor de zorg effectiever kan worden ingezet”, stelt Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso en specialist ouderengeneeskunde.

Langer thuis als dat kan

Steeds meer ouderen met complexe problematiek wonen thuis. Wanneer thuis wonen echt niet meer gaat, is het belangrijk dat iemand een plaats in een verpleeghuis kan krijgen, stelt Verenso. “De komende jaren zullen veel meer ouderen thuis blijven wonen. Als specialist ouderengeneeskunde kom ik veel bij mensen thuis en help ik om mensen die dat nog kunnen, langer zelfredzaam te zijn en thuis te blijven wonen. Maar er zijn situaties waarbij dat niet kan en dan is het wel belangrijk dat er snel een plek in een verpleeghuis beschikbaar is”, aldus De Groot.

Langetermijnvisie

Het kabinet snijdt in de Miljoenennota wel problemen en uitdagingen aan, maar komt niet met maatregelen. En dat is kwalijk, stelt Verenso. Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot: “Onze samenleving staat voor grote opgaven voor de organisatie van ouderenzorg. Duidelijkheid voor de lange termijn en goede bekostiging is hierbij essentieel. Deze opgaven wachten niet.”

Bron: Verenso
Het bericht Kwetsbaar oud laat politici koud verscheen eerst op MedicalFacts.nl.
Lees het originele artikel