x

Periodieke repolarisatiedynamiek is voorspellend voor overlevingsvoordeel na ICD-implantatie


Periodieke repolarisatiedynamiek, een nieuwe marker voor repolarisatie-instabiliteit die is gerelateerd aan de sympathische activiteit, blijkt voorspellend voor het overlevingsvoordeel na een profylactische ICD-implantatie bij patiënten met (niet-)ischemische cardiomyopathie. Dit is gevonden in een prospectieve, niet-gerandomiseerde, gecontroleerde cohortstudie die is uitgevoerd in 15 EU-landen en waarvan de resultaten in The Lancet verschenen.
Lees het originele artikel