x

Revascularisatie van niet-targetlaesies na STEMI: nodig of overbodig?


Bij patiënten met een ST-elevatie hartinfarct (STEMI) resulteert een percutane coronaire interventie (PCI) van de targetlaesie in een afgenomen risico op cardiovasculaire mortaliteit en hartinfarcten. Het is onduidelijk of PCI van niet-targetlaesies eveneens het risico op dergelijke events reduceert. Dat is uitgezocht in de COMPLETE-studie, waarvan de uitkomsten een plek in NEJM verdienden.
Lees het originele artikel