x

Preventie diabetes en hart- en vaatziekten: hoe nu verder?


Symposium ter gelegenheid van de afronding van de IJSCO-studie (The IJsselstein Study of Central Obesity to detect metabolic syndrome). De afgelopen jaren zijn in Nederland verschillende studies opgezet en initiatieven ontplooid met als doel om diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen. Meestal richtten zij zich op de hoog-risicogroepen. Een van die studies is de […]
Lees het originele artikel