x

Verzorgingshuis loopt leeg


Sinds jaar en dag staat de scheiding van wonen en zorg op de beleidsagenda van regering, parlement en tal van beleidsinstanties. Want de AWBZ is voor zorg en niet voor wonen. De zittende regering tracht deze scheiding te realiseren door hoge eigen bijdragen te vragen voor verblijf in verzorgings-/verpleeghuizen. Die worden voor mensen met een […]
Lees het originele artikel