x

Toegang tot Wmo duurder voor AWBZ


Jarenlang verschenen in beleidsnota’s van VWS trotse grafieken met daarin steeds lagere kosten per indicatie. Het CIZ werd zo leek het, steeds doelmatiger: indicatiestellers gingen vaker telefonisch indiceren en steeds vaker lieten zij het indiceren over aan zorgaanbieders. Wmo consulenten gaan juist wel op huisbezoek en voeren keukentafelgesprekken om de eigen kracht van een familie […]
Lees het originele artikel